DEMİR ÇELİK
Proses kontrolünde yüksek verimlilik, kolay ürün takibi, insan hatalarını ortadan kaldırmak ancak teknoloji kullanarak yapılabilmektedir. Tüm proseslerde olduğu gibi demir çelik fabrikalarında da önemli olan sistemin sürekli ve düzgün çalışmasını sağlamak, arıza durumlarını ve oluşabilecek olumsuz olayları doğru analiz etmek, sonuçlara göre ani müdahalelerin doğru yapılmasını sağlamaktır. Kısacası prosesi durudrmadan doğru şekilde yönetmektir. Bu da ancak otomasyon sistemiyle mümkün olabilecektir. Bu amaçla sunduğumuz çözümler;
• A.G. (Alçak Gerilim) dağıtım panoları,
• MCC (Motor Control Center) Panoları,
• PLC/RTU ( Siemens, Schneider )sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
• SCADA/DCS ( Siemens, Schneider ) Sistemlerinin kurulması ve mühendislik hizmetleri,
• Saha Enstrümantasyonunun temini ve kalibrasyonlarının yapılması,
• Elektrik montaj ve devreye alma işlerinin yapılması vb..