Sistem dizaynı gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulacak koşullar;

İlgili proses gereksinimleri

Sistem ve çalışan güvenliği

İlgili proses ihtiyaçlarının düşük maliyette karşılanması

Kullanıcı arayüzünün kolay, anlaşılır ve kullanıcı tarafından yapılabilecek olası hatalara karşı kullanıcıyı, çalışanları ve sistemi koruyabilecek düzeyde olmasıdır.

Yapılan sistem dizaynının uygulamada gerçekleştirilebilmesi; bilgi birikimi, koordinasyon ve yenilikçi temmeller üzerine inşaa edilmiş güçlü mühendislik hizmetleriyle mümkündür.

Bu amaçla ;

Dünyada kabul görmüş standart kod sistemlerinin kullanılması

Proses ile ilgili yazılımların kullanılması

Tüketici ve IO listelerinin oluşturulması

Haberleşme ağının oluşturulması

Sistemde kullanılacak IO panolarının oluşturulması

Elektrik projelerinin çizilmesi

Proses sisteminin devreye alınması

Mühendislik hizmetlerinin kapsamı içindedir.

Sample Colors

you can create unlimited colour variations using the Theme option